Cardiff University logo

Cardiff University

Gwall

Rydym yn cael trafferth prosesu cais i fewngofnodi. Ymhlith y rhesymau pam y gall hyn ddigwydd mae:

- pwyso’r botwm i fynd yn ôl wrth bori gwefan neu ddefnyddio rhaglen ddiogel

- defnyddio dolen neu nod tudalen annilys neu sydd wedi dyddio

- aros yn rhy hir ar y dudalen mewngofnodi cyn rhoi eich manylion mewngofnodi.

Os ydych yn gweld y neges hon a’ch bod heb bwyso’r botwm i fynd yn ôl, ceisiwch ddefnyddio’r gwasanaeth eto. Os na fydd hynny’n datrys y broblem, anfonwch ebost IT‑ServiceDesk@cardiff.ac.uk

Fel arall, cliciwch yma i fynd yn ôl i’r fewnrwyd.